En trygg och trivsam skola får vi då du:

- som skjutselev uppför dig ordentligt i buss och taxi. Kommer du med cykel till skolan använder du cykelhjälm.

- kommer i tid till lektionerna  och har med dig böcker och annat material och du har gjort dina hemuppgifter ordentligt.

- visar hänsyn och ger arbetsro åt andra och följer uppmaningar och anvisningar som ges av en vuxen. Du använder ett vårdat språk och uppför dig ordentligt på utfärder och andra evenemang som skolan ordnar.

- tvättar händerna för lunchen och iakttar gott bordsskick.

- håller rent och snyggt och är försiktig med skolans och andras saker.

- inte tar onödiga eller värdefulla saker med till skolan. Mobiltelefonen håller du stängd i skolväskan hela dagen.

- är ute på skolgården på rasten och inte kastar snöbollar eller andra saker som kan skada någon. Du städar undan de leksaker du använt.

- är alltid hjälpsam. Om någon skadat sig kontaktar du genast en vuxen. Upphittade saker ger du åt en vuxen. 

 

Som vårdnadshavare kan du kan hjälpa till att motivera ditt barn i skolan:

1. Tala positivt om skolan och visa intresse för ditt barns skolgång- säg hellre "I dag får du gå till skolan " än "Du måste gå till skolan i dag"- prata om skolgången och poängtera det positiva!

2. Uppmuntra ditt barn att göra sitt bästa i skolan- ställ realistiska krav på ditt barn- poängtera framstegen- jämför inte ett barn med ett annat

3. Vänj ditt barn vid goda läxläsningsrutiner- erbjud ditt barn en regelbunden tid och lämplig plats för läxläsning- gå igenom ditt barns arbete tillsammans, men läxorna är ditt barns arbete, inte ditt!

4. Uppmuntra ditt barn att läsa hemma och läs själv högt för henne/honom- läsning utgör grunden för kunskapsinhämtning- även äldre barn drar nytta av högläsning

5. Understöd skolans regler- reglerna finns till för att ditt barn skall känna sig tryggt och trivas i skolan- diskutera reglerna med ditt barn

6. Kom ihåg: ingen är perfekt!- alla kan begå misstag. Kontakta alltid skolan i fall barnet anser sig blivit orättvist behandlat. Det finns alltid flera sidor av historien.

7. Det är viktigt att klassläraren är medveten om stora och små prövningar i familjen som har inverkan på barnet-läraren har tystnadsplikt.

Skolan ansvarar förAtt eleven möts med vänlighet, hänsyn och respekt.Att artighet, vänlighet och ett gott uppförande uppmuntras.Att varje elev behandlas individuellt och får stöd efter behov.Att en inspirerande studiemiljö erbjuds. Att eleven uppmuntras och får veta vad den är bra på.Att kontinuerligt utvärdera sin verksamhet och elevens skolgång.Att du som förälder är välkommen till skolan.

Som elev ansvarar du för Att du alltid gör ditt bästa.Att du uppträder hänsynsfullt, artigt och vänligt mot alla elever och vuxna.Att du ser till att allt som behövs under skoldagen finns med och tar ansvar för dig själv och dina saker.Att du gör dina läxor.Att du hjälper till att hålla skolan snygg och ren och inte avsiktligt söndrar eller förstör.Att du följer skolans och klassens ordningsregler.

Som förälder ansvarar du för Att ditt barn är utvilat, kommer i tid och har ätit frukost.Att ditt barn har rätt utrustning.Att du sjukanmäler ditt barn och låter det vara hemma och kurera sig.Att du stöttar ditt barn med dess hemuppgifter och ser till att de sköts.Att du håller kontakt med skolan och ditt barns lärare.Att du deltar i föräldramöten och utvecklingssamtal.Att ledighet utöver skolloven undviks och att du vid eventuell ledighet under terminstid ansvarar för att skolarbetet utförs.Att du visar att skolan är viktig för ditt barns lärande genom att ha en positiv grundinställning.

Like it? Share it!