Stödundervisning ges åt elever som blivit efter i undervisningen t.ex. p.g.a. sjukdom eller som annars behöver hjälp.

Like it? Share it!