Detta läsår jobbar vi extra med: 

* Utvecklande av verksamhetskulturen

- alla lärare genomför skuggning/ benchmark av en kollega vid annan skola under läsåret

- Vi jobbar med den av tutorerna sammanställda tipskalendern som sammanfattar tyngdpunktsområdenas kärnområden

- formativ bedömning

- kriteriekort/ kompetenskort introduceras som stöd för den formativa bedömningen

- tydliga mål och förväntningar klargörs för eleven m.h.a.lärandematriser

- vi ser till att eleverna vet i början av ett lärområde hur de blir bedömda

 

 

*Lärmiljön och funktionell inlärning

- rörelse under lektionerna, minska stillasittandet

- rastverksamhet som stimulerar till rörelse

 

* Allas välmående

- vi fortsätter satsa på elevdelaktighet, visa respekt för varandra och miljön

- vi satsar på gemensamma modeller för att förstärka positivt beteende

- vi jobbar med och lär ut redskap för hur man lära känna sina egna styrkor

- skolans värdegrund synliggörs

 

Like it? Share it!