Detta läsår jobbar vi extra med: 

* Vi och vår skola - skolan som gemenskap

- skolans värdegrund synliggörs

- välmående, metoo och jämställdhet

- positivi psykologi

- elevernas delaktighet

- vikten av ett trevligt språkbruk poängteras ännu mer

- vi visar respekt för varandra och för varandras åsikter

- sakligt beteende poängteras

* Att synliggöra lärandet och utveckla bedömningskulturen

- vi satsar på att synliggöra lärandeprocessen

- vi fortsätter använda lärandematriser och andra fungerande sätt

- vi delger eleverna och hemmen ska känna till målen och kunskapskrav i de olika ämnena

* En skola i rörelse

- pausgympa i klasserna, pausagenter involveras

- aktiverande raster

- gåkamp

 

Like it? Share it!