I skolan finns en föräldraförening som planerar och genomför verksamhet som utvecklar samarbetet mellan hem och skola. Föreningen är också viktig som stipendieanhållare och kan vara till stor hjälp i kontakten ut i samhället, till politiker m.m. En styrelse väljs varje höst. Välkommen med och påverka ditt barns skolgång!

Styrelsen under läsåret 2019-2020

Ordförande Annika Bergholm

Viceordförande Christian Willför

Sekreterare Hanna Vikman

Kassör Johanna Wiman- Qwarfordt

Medlem Mikael Röman

Lärarrepresentant Marina Lindholm

 

  

 

 

 

Like it? Share it!