1872     Ingvalsby folkskola grundas av friherre Fridolf Linder
              och verksamheten inleds i följande läroämnen:
              kristendom, geografi, historia och naturvetenskap.
              Lärarinnan heter Maria Magdalena Åkerman (1872-1894).

1894     Maria Åkerman slutar i skolan, verksamheten lägges ner.

1896     Skolan öppnas igen. Lärarinnan heter Vilma Stadius.

1897     Verksamheten utvidgas utöver de tidigare läroämnen till 6 veckors kurs 
               i  läsning och räkning.

1898     Skolan stängs p g a mässling.

1900     Ingvalsby skola doneras till Karis kommun.

1901     En biträdande lärarinna anställs.

1910     Jenny Karell blir lärarinna och föreståndarinna i skolan. Hon stannar i 
              skolan i 40 år.

1926     En lägre folkskola inrättas i Ingvalby skoldistrikt.

1928     Nuvarande skoltomt köpes.

1929-    Skolan byggs.
1930

1930     Mat börjar tillredas i skolan.

1935     Skolan har första sportlovet.

1944     Ingen undervisning p g a kriget.

1951     Leo Holmström blir lärare och rektor och stannar i skolan ända till pensionen 1987.

1955     Ingvalsby skola blir 3-lärarskola.

1957     Skolan och Karis landskommuns huvudbibliotek totalförstörs i brand, 
              varefter man bygger det nuvarande skolhuset.

1960-    Skolan blir åter 2-lärarskola p g a elevbrist.
talet

1970-   Grundskolan införs i Svartå 1972. Elevantalet är drygt 30.
talet

1980-    Elevantalet ökar (48 elever 1981 och 1986) och skolan blir åter 3-lärarskola.
talet

1987    Clara Luuppala blir skolans föreståndare.

1992    Henry Gustafsson blir skolans föreståndare.

1994    Rigmor Andersson blir skolans föreståndare.

1997    Robert Lindbom blir skolans föreståndare.

1999    Irina Andersson blir skolans föreståndare.

2001    Irina Anderssons titel ändrar från föreståndare till rektor.

2004    Marika Sandholm fungerar som  tf. rektor.

2005    Eva Wickholm-Ekman blir skolans rektor.

2015    Thea Salonen fungerar som rektor.

2016    Marina Lindholm fungerar som tf. rektor.

2017    Thea Liljestrand (fd. Salonen) blir skolans rektor.

2018-19   Thea Liljestrand,rektor

2019-  Marina Lindholm, t.f.rektor

 

 

 

Historia från senare tid

Läsåret 2009-2010

 

 

Like it? Share it!