Västerby skola ligger i Raseborgs stad i stadsdelen Ekenäs cirka 3 km utanför Ekenäs centrum.

Skolan inledde sin verksamhet den 12 september 1893 med 27 elever. Då var den belägen i Sköldargård.
I november 1900 mottog Ekenäs landskommun en donation av friherre Mauritz Hisinger. Han donerade tomtmark samt en summa pengar för ett skolbygge i Västerby. Skolbygget stod färdigt till skolstarten 1904. Från och med det året började man allmänt kalla skolan Vesterby skola. 

I början av 90-talet byggdes skolan till och det gamla skolhuset totalrenoverades.

Det här läsåret har skolan 41 elever, tre klasslärare, 1 speciallärare, 4 timlärare, 1 skolgångshandledare och 1 skolfarfar.

Skolan skall vara en trygg och trivsam plats, där eleverna kan utvecklas enligt sina egna förutsättningar och ges goda grundfärdigheter i alla ämnen. Vi beaktar och respekterar varandras olikheter.

Västerby skola- här du leker och dig lär och får vara den du är.

Like it? Share it!