Skolan inledde sin verksamhet den 12 september 1893 med 27 elever. Då var den belägen i Sköldargård.
I november 1900 mottog Ekenäs landskommun en donation av friherre Mauritz Hisinger. Han donerade tomtmark samt en summa pengar för ett skolbygge i Västerby. Skolbygget stod färdigt till skolstarten 1904. Från och med det året började man allmänt kalla skolan Vesterby skola. 

I början av 90-talet byggdes skolan till och det gamla skolhuset totalrenoverades. Detta läsår har skolan 46 elever, fyra lärare och två timlärare.

 

Västerby skola- här du leker och dig lär och får vara den du är.

Like it? Share it!