Arbetstider läsåret 2015-16:

-Höstterminen inleds 12.8
-Höstlov torsdag-fredag 15-16.10.

-Höstterminens sista arbetsdag är lördagen den 19 december

-Vårterminen 2016 inleds den 7.1

-Vecka 8 sportlov
-Påsklov 24-28.3
-Vårterminen avslutas lördagen den 4.6

 

Från och med detta läsår har alla stadens skolor gemensamma ordningsregler.

Ordningsregler i Raseborgs stads grundskolor:

Med dessa ordningsregler främjas den interna ordningen och en god atmosfär i skolan för studier i lugn och trygg studiemiljö.

Du kommer i tid till lektionerna med de böcker och arbetsmaterial du behöver och har gjort dina hemuppgifter. Du följer lärarens uppmaningar under lektionerna och ger andra elever arbetsro.

 Du använder ett vårdat språk, visar andra hänsyn och uppför dig väl både på lektionstid, i matsal och på rasterna.

 Du följer de uppmaningar och anvisningar som lärare och annan personal i skolan ger.

 Du håller rent och snyggt och respekterar skolans och andra elevers egendom.

 Du tar inte med dig farliga eller olagliga föremål eller ämnen till skolan.

Du använder mobiltelefon och annan elektronisk utrustning i skolan enligt de anvisningar som ges i skolan.

Under skoldagen håller du dig på skolområdet.

Du ställer din cykel/moped på anvisad plats på skolgården.

Du tillkallar genast en lärare eller annan skolpersonal på plats om en olycka sker eller då någon är i fara eller blir illa behandlad.

Ordningsreglerna ska följas under skoltid och under sådan verksamhet som ordnas inom skolan. Reglerna är uppgjorda med stöd av Lag om grundläggande utbildning, Till övriga delar iakttas gällande lagstiftning. Vid förseelser kan läraren eller rektor tillämpa de disciplinära åtgärder som anges i lagen.

Bildningsnämnden 6.5.2014.

 

doc Frånvaroblankett

 

Like it? Share it!