INFORMATION FRÅN FÖRÄLDRAR FÖR VÄSTERBY SKOLA RF

Syftet med föreningen är att, med iakttagandet av de stadganden som gäller för skolor, moraliskt och ekonomiskt stöda verksamheten som bedrivs i Västerby skola, samt bistå skolan med sådana anskaffningar för skolbarnens trevnad, som skolans budget icke medger.

Vid föreningens årsmöte valdes  till ordförande och medlemsavgiften fastställdes till 10 € per familj. Till klassföräldrar, styrelserepresentanter och ersättare för skolåret 2018-2019 valdes följande:

 

Styrelserepresentanter för skolåret 2018-2019:

Ordförande: Sara Jansson

medlemmar:  Johanna Wikström-Flemmich, Tanja Flemmich, Sofie Silfvast, Daniela Laiho-Holmström, Alexandra Lindholm. Suppleanter är Viola Ahlfors, Petra Wiberg, Monika Kevin-Haapalahti, Pamela Wetterstrand

Lärarkårens representant: Johanna Nyberg                                                      

I verksamhetsplanen för 2018-2019 ingår bl.a. följande verksamhetspunkter:

Arrangerandet av discokvällar, kaffeserveringar, lotteri, försäljningsprojekt och aktivitetsdag.

Kontakta oss gärna om ni har frågor eller idéer om verksamheten.           

 

Föräldrar för Västerbyskola r.f.

Like it? Share it!