INFORMATION FRÅN FÖRÄLDRAR FÖR VÄSTERBY SKOLA RF

Syftet med föreningen är att, med iakttagandet av de stadganden som gäller för skolor, moraliskt och ekonomiskt stöda verksamheten som bedrivs i Västerby skola, samt bistå skolan med sådana anskaffningar för skolbarnens trevnad, som skolans budget icke medger.

Vid föreningens årsmöte valdes Sara Jansson till ordförande och medlemsavgiften fastställdes till 10 € per familj. Till klassföräldrar, styrelserepresentanter och ersättare för skolåret 2019-2020 valdes följande:

 

Styrelserepresentanter för skolåret 2019-2020:

Ordförande:

Sara Jansson

Vice ordförande:

Daniela Laiho-Holmström

Sekreterare:

Tanja Flemmich

Kassör:

Alexandra Lindholm

Medlemmar:

Anna Kevin

Linda Kevin

Monika Kevin-Haapalahti

Jenny Lindholm

Elisabeth Mariani-Cerati

Petra Wiberg 

Minea von Wright

Lärarrepresentant:

Klas Dahlqvist

                                                  

I verksamhetsplanen för 2019-2020 ingår bl.a. följande verksamhetspunkter:

Arrangerandet av discokvällar, kaffeserveringar, lotteri, försäljningsprojekt och aktivitetsdag.

Kontakta oss gärna om ni har frågor eller idéer om verksamheten.           

 

Föräldrar för Västerby skola r.f.

Like it? Share it!