Du kan hjälpa till att motivera ditt barn i skolan:

 

 

1. Tala positivt om skolan och visa intresse för ditt barns skolgång
- säg hellre "I dag får du gå till skolan" än "Du måste gå till skolan i dag"
- diskutera om skolgången och poängtera det positiva!

 2. Undvik vitsordsfällan

- gör inte vitsorden till en tävlan!
- jämför inte ditt barns vitsord med andra barn.
- poängtera framstegen jämfört med det föregående betyget.

 3. Uppmuntra ditt barn att göra sitt bästa i skolan

- ställ realistiska krav på ditt barn.

 4. Vänj ditt barn vid goda läxläsningsrutiner

- erbjud ditt barn en regelbunden tid och lämplig plats för läxläsning
- gå igenom ditt barns arbete tillsammans, men läxorna är ditt barns arbete,inte ditt!

 5. Uppmuntra ditt barn att läsa hemma

- läsning utgör grunden för kunskapsinhämtning

 6. Understöd skolans regler

- reglerna finns till för att ditt barn skall känna sig tryggt och trivas i skolan
- diskutera reglerna med ditt barn.

 7. Kom ihåg: ingen är perfekt!

- alla kan begå misstag. Kontakta alltid skolan i fall barnet anser sig blivit orättvist behandlat. Det finns alltid flere sidor av historien.

 8. Låt oss veta vad som händer hemma

- det är viktigt att klassläraren är medveten om stora och små prövningar i familjen som har inverkan på barnet
- läraren har tystnadsplikt.

 

 Skolan ansvarar för

- Att eleven möts med hänsyn, vänlighet och respekt.
- Att artighet, vänlighet och ett gott uppförande uppmuntras.
- Att varje elev behandlas individuellt och får stöd efter behov.
- Att en inspirerande studiemiljö erbjuds.
- Att eleven uppmuntras och får veta vad den är bra på.
- Att kontinuerligt utvärdera sin verksamhet och elevens skolgång.
- Att du som förälder alltid är välkommen till skolan.

 

Som elev ansvarar du för

- Att du alltid gör ditt bästa.
- Att du uppträder hänsynsfullt, artigt och vänligt mot alla elever och vuxna.
- Att du passar tider.
- Att du ser till att allt som behövs under skoldagen finns med och tar ansvar för dig själv och dina saker.
- Att du gör dina läxor.
- Att du hjälper till att hålla skolan snygg och ren och inte avsiktligt söndrar eller förstör.
- Att du följer skolans och klassens ordningsregler.

 

 Som förälder ansvarar du för

- Att ditt barn är utvilat, kommer i tid och har ätit frukost.
- Att ditt barn har rätt utrustning.
- Att du sjukanmäler ditt barn och låter det vara hemma och kurera sig.
- Att du stöttar ditt barn med dess hemuppgifter och ser till att de sköts.
- Att du håller kontakt med skolan och ditt barns lärare.
- Att du deltar i föräldramöten och utvecklingssamtal.
- Att ledighet utöver skolloven undviks och att du vid ev. ledighet under terminstid ansvarar för att skolarbetet utförs.
- Att du visar att skolan är viktig för ditt barns lärande genom att ha en positiv grundinställning.

 

Like it? Share it!