Billns skola vinter

 

Fotografi: Kristian Lindroos

Billnäs skola är belägen i den natursköna bruksmiljön invid Svartån. Skolverksamheten i Billnäs har långa anor. Skola har det funnits i Billnäs bruk sedan 1782.  Bergsrådet Fridolf Leopold Hisinger donerade tomten samt lät uppföra skola i Billnäs på den plats där skolan nu existerar år 1902. Numera lever vi flott i en rätt nyrenoverad byggnad från 2006. Med gamla anor kan du tryggt bygga upp en modern nutid. 

Viktigast är dock framför allt inte de vackra väggarna. Vårt trumfkort är trevliga elever och engagerad personal.  Glädjen i arbetet hittar vi i att jobba med vårt mål och gemensamma värdegrund, en välmående helhet. 

En välmående elev från tå till knopp i en sund miljö är vårt motto. Vi är en Grön Flagg skola som uppnått hållbar nivå.

Från och med läsåret 2016-2017 är vi också en Gul Flagg skola! Det innebär att vi i våra arbetsmetoder kontinuerligt jobbar för elevernas sociala välmående.

 

Yellow Flag är ett koncept som enbart finns på Irland men som förts till Finland av Charlotta Allamo. Projektet har inneburit och innebär en stor satsning med eget arbete och nytänkande för att få fram en ny modell för att jobba med social välfärd och antimobbning på ett naturligt sätt.

 

I år är våra temahelheter "Må bra" och "Vatten". Årets tema inom Grön Flagg är vatten.

 

Alla är alltid välkomna i Billnäs skola! Både nya elever, när eller fjärran, eller du som är intresserad av vår verksamhet!

 

Like it? Share it!