Rektor

Maria Berg
tfn 019-289 3761 (lärarrum)                 
GSM 019-289 3760 / 040-6803746

Besöksadress

Revbackavägen 6
10570 Bromarv 

 

Bromarv skola är en 2-lärarskola med cirka 20 elever. Skolan, som numera är den enda av skolorna i Raseborg stad inom Bromarv-området, ligger i Bromarv kyrkby, ca 33 km från Ekenäs centrum.

Skolan byggdes av J.R. Wikström från Orvlax och invigdes den 20.9. 1884. De första eleverna i Bromarf skola började sin skolgång den 29.9. 1884. Skolans första lärare var Tekla Maria Nordlund. Skolhuset har förstorats och byggts till ett antal gånger; på 1940-talet, 1970-talet samt senast 2003 då skolan även fick en stor gymnastiksal.

Skolan har en aktiv Hem- och Skola förening.

 

Historik                

Bromarv skola invigdes den 20 september 1884 i samma skolhus som skolan verkar i ännu i dag.

Huset byggdes av hemmansägaren J.R. Wikström från Orvlax på en tomt som rusthållaren I.B. Rehnberg på Revbacka arrenderade åt kommunen för en tid av femtio år. Skoltomten inlöstes senare av Bromarvs kommun.

Vid inträdesförhöret den 29 september samma år godkändes 30 elever. Skolans första elev blev inspektorsdottern Ethel Josefina Andersson. Bland de första eleverna befann sig också Alfons Takolander, senare känd bl.a. som skolman och psalmdiktare.

Tekla Maria Nordlund valdes till skolans första lärare och hon var lärare till år 1901. Efter henne följde en tid av ständiga lärarbyten ända till år 1908, då Edith Asplund blev lärare. Hon verkade sedan som lärare i skolan ända till år 1950.

Till en början fanns inga lägre klasser i skolan, utan skolan var en s.k. högre folkskola. Fr.o.m. år 1934 hade skolan i alla fall lägre klasser, men dessa var utlokaliserade till olika privata villor och hus i Bromarv. År 1948 byggdes skolhuset till och de lägre klasserna fick ett eget klassrum. Samtidigt fick skolan också ett kök. Skolans första lärarinna för de lägre klasserna var Maria Ruda.

År 1970 byggdes skolan till igen och den nya delen kom att inrymma en kombinerad slöjd- och gymnastiksal, matsal, WC-utrymmen och pannrum. 2003 renoverades skolan och fick då en stor ny gymnastiksal.

 

Lärare:

Tekla Maria Nordlund          1884-1901

Signe Sevon                       1901-1904

Ruth Malm                         1904-1905

Gerda Johanna Kaukos, vikarie 1904-1905

Ingrid Krook                       1905-1908

Edith Asplund                      1908-1950

Maria Ruda                         1934-1965

Elsa Andersson                   1934-1934

Per-Gustaf Ahrenberg         1950-1956

Märta Wikholm, vikarie        1955-1956

Rurik Romberg                    1956-1968

Rauni Koskinen                    1965-1990

Per Lindgård, vikarie            1967-1968

Gunilla Roos                        1968-1969

Per Lindgård                        1969-2006

Brita Randström                  1990-2008

Susanne Westerby               2003-2005 (Yvonne Lindström vikarie 01.08.04-17.05.05)

Yvonne Lindström                2004-2008

Patrik Mattsson                    vt 2006

Stefan Berg                          2006-

Maria Berg                            2008-

Maria Mattsson (timlärare)    2008-2009  

Camilla Grabber-Vuorio         2009-2013 

Maria Strandberg (timlärare)  2013-2015

Frida Stenvall (timlärare)        2015-2018

Sara Randström (timlärare)     2018-

 

Direktionsordförande:

                  Gustaf Höglund         1882-1891

                  M.F.Lönnroth            1891-1893

                  Alfred Nauklér           1894-1905

                  Mauritz Hornborg      1906-1907

                  Georg Söderlund       1908-1919

                  Rolf Cronstedt           1920-1922

                  Andreas Jakobsson    1923-1934

                  Agda Söderlund          1935-1948

                  Ragnar Lindroos         1949-1953

                  Johannes Strömblad   1954-1964

                  Sven Lundell               1965-1972

                  Gösta Rosenberg        1973-1976

                  Ralf Lindström            1985-1996

                  Göran Karlsson           1997-2000

 

Ordförande i grundskolrådet:

                  Gösta Rosenberg         1976-1980

                   Tor Söderström          1981-1985

 

 

 

Like it? Share it!