Boklistan för period 5 hittar du här.

Ekenäs gymnasium gratulerar sina nybakade studenter

Ahl Dinah Julia
Alén Elin Elisabeth
Berg Zarah Linnea Elisabet
Broman Emilia Ellen Helena
Bussman Pia Alexandra
Bäckroos Lisa Margareta
Bäcksbacka Mathias Zacharias
Eklund Anton Karl-Eric
Ekman Simon Alexander
Ekström Melissa Amanda Susanne
Enberg Dennis Erik Mikael
Envall Åsa Kristina
Fagerström Tony Ingemar Evert
Grünn Sofia Ida-Maria
Grünwald Sofia Elin Maria
Hindersson Ellen Calista Kimsdotter
Holmberg Anna Eva Maria
Huldin Conny Dick
Häggman Alma Wilhelmina
Ingman Fanny Alina Wilhelmina
Ingman Linnea Mariana
Kainulainen Fanny Margareta
Kaipainen Niilo Rudolf
Karlsson Elin Amanda
Karlsson Jonatan Carl Oskar
Knopman Lina Maria Miranda
Leppänen Viktor Samuel
Lindblad Sofia Charlotte
Lindholm Sofie Anna Catherine
Lindqvist Elin Emilia
Lindqvist William Valdemar
Lindroos Jonathan Wilhelm
Lintunen Kristoffer Joni André
Lundin Richard Edvard
Lundström Josefine Elisabeth
Mannström Isabelle Charlotta
Mannström Ronja Erika
Nyberg Kasper Joakim Alfred
Nyholm Izabelle Nicolé Alexandra
Nyman Jannica Ditte Catarina
Olin Sabina Carolina Helena
Pulkkanen Veronica Anja Matilda
Puputti Tuomas Johannes Viljami
Ramos Serrano Lilian Klara
Rehn Johanna Emilia
Rehn Melina Matilda Cecilia
Renman Jasper Henrik
Rosenqvist Mats Oskar
Sandell Lucas Alexander
Sarin Melissa Maria Michelle
Sjöberg Jessica Elisabeth Helena
Sjöblom Jan Victor August
Skog Robin Victor André
Söderström Jennifer Olivia
Söderström Johan Leif Evert
Törnroos Laura Christina

Övriga studenter
Olin Oliver Leif Olof

Digabi och Studentexamensnämnden har publicerat direktiv för hurdan dator som rekommenderas till de digitala studentproven. Följande länkar hjälper dig förhoppningsvis på traven då du väljer en bärbar dator inför dina gymnasiestudier.

Digabis artikel (endast på finska)

https://digabi.fi/2015/06/paatelaitemaarityksia-ajanmukaistettiin-nain-testaat-koneen/

Studentexamensnämndens checklista:

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Digabi/ytl_paatelaiteohje_2017_sv.pdf

I synnerhet nämndens översikt kan vara bra att skriva ut och visa upp för datorförsäljaren då du skaffar din apparat. På EG tycker vi att det är extra viktigt att

  • uppstartandet från en USB-sticka sker så enkelt som möjligt, allra helst utan att vara tvungen att justera inställningarna på datorn
  • datorn har ett nätuttag för kabel, inte endast en trådlös nätkontakt


“På gränsen” är en kurs i journalistiskt berättande där två skolor möts och arbetar tillsammans för att skapa en tidning. Denna höst blev kursen ett samarbete mellan Ekenäs gymnasium och Närpes gymnasium. Förutom att vi under kursens gång lärde oss om tidningsproduktion, intervjuteknik, layout, kombinationen av bild och text och mycket mera lärde vi också känna en grupp nya människor och fick upptäcka en ny plats i Svenskfinland. För många var detta första besöket i Närpes. Det har varit ett givande samarbete och ett intressant möte över skolgränserna och vi är stolta och nöjda över vårt nummer av “På gränsen”.

Tidningen kan du läsa här.

Demitra Ahlskog
John Lindh
Alexandra Rosenqvist

 

Kunskapens träd

Vårens studenter från Ekenäs gymnasium avtackade sina lärare genom att plantera ett äppelträd på skolans gård.

Läroböckerna för läsåret 2016-2017 hittas här.

I år dagsverkade Ekenäs gymnasium för att underlätta den svåra flyktingsituation som uppstått på den grekiska ön Leros. Dagsverksinsamlingen kompletterades med en välgörenhetskonsert i början av december.
Här överräcker Rickard Lindroos, studerandekårens representant, de hopsamlade medlen till Mårten Johansson, Raseborgs stads forna stadsdirektör.
Ett stort tack till Fotofabriken, Joy & Order,Bouser, JCO Digital och Åsa Raunio som sponsrade våra studerandes dagsverken.

Glada minnen och fina upplevelser från Ekenäs gymnasium. Så här minns våra forna studerande sin tid vid oss. Glädje, samhörighet, utmaningar och framsteg.

 

Ekenäs gymnasium strävar efter att ge en gedigen bred allmänbildning och goda förutsättningar för fortsatta studier. Skolan har specialiserat sig på interkulturell kommunikation, vilket har blivit allt viktigare i dagens samhälle. Tack vare det breda kursutbudet, det stora antalet specialiseringskurser, samt möjligheter till nätstudier och utbytesperioder i andra skolor kan studerande vid Ekenäs gymnasium bygga upp flexibla, individuella studieprogram.

 

                                A 032red

         

   

 

 

 

 

 

 

 

I Ekenäs gymnasium har studerandena möjlighet att läsa både tyska och franska som antingen fortsättningsspråk (B2-språk) eller nybörjarspråk (B3-språk). Möjligheter till studier i mandarinkinesiska, kinesisk kultur och historia erbjuds också, liksom nybörjarkurser i bl.a. italienska, spanska, ryska och estniska – de senare i samarbete med Medborgarinstitutet Raseborg. 

Utöver språkkurser erbjuds intressanta specialiseringskurser i bl.a. arkeologi, biokemi, golf (Green card), islamologi, miljökemi, modern fysik (Cern), praktisk journalistik, navigation, politik, psykologisk forskning, och vattensporter.

Ekenäs gymnasium samarbetar med Raseborgs Idrottsakademi, och kan på så sätt erbjuda högklassiga och mångsidiga träningsmöjligheter under skoltid för dem som målmedvetet strävar efter att utvecklas som idrottare. För träningen och träningsutvecklingen ansvarar skolans idrottslärare i samarbete med de lokala klubbarna och den personliga tränaren.

Det är också möjligt att läsa finska på tre nivåer: modersmålsinriktad finska, enligt A- eller B-lärokursen i finska.

Ekenäs gymnasium är ett daggymnasium med ca 200 heltidsstuderande samt ämnesstuderande. Läsåret är indelat i fem perioder, och lektionerna i 75 eller 90 minuter.

Fester, traditioner och skolans många internationella kontakter ger de studerande en möjlighet att utveckla en sund självkänsla, förståelse för andra kulturer och framför allt social kompetens.

Allt detta bidrar till god stämning och hög trivselfaktor som Ekenäs gymnasium sedan länge är känt för.

Ekenäs gymnasium - en bra grund för framtiden!

Läs vår skoltidning! Den sammanställs regelbundet av studerande vid EG.
   
 Nummer 1  Nummer 2
Nummer 3 Nummer 4
   
Nummer 5 Nummer 6

Like it? Share it!