Läroböckerna för läsåret 2019-2020 hittar du här.

Det kan ske ändringar i listan innan skolstarten (de rader som är kvitterade är ok). 

Här kan du läsa vår årsberättelse för läsåret 2018-2019.

prm page 001 1

Digabi och Studentexamensnämnden har publicerat direktiv för hurdan dator som rekommenderas till de digitala studentproven. Följande länkar hjälper dig förhoppningsvis på traven då du väljer en bärbar dator inför dina gymnasiestudier.

 

https://www.abitti.fi/sv/anvisningar/anskaffning-av-dator/

 

Studentexamensnämndens checklista:

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Digabi/ytl_paatelaiteohje_2017_sv.pdf

I synnerhet nämndens översikt kan vara bra att skriva ut och visa upp för datorförsäljaren då du skaffar din apparat. På EG tycker vi att det är extra viktigt att

  • uppstartandet från en USB-sticka sker så enkelt som möjligt, allra helst utan att vara tvungen att justera inställningarna på datorn
  • datorn har ett nätuttag för kabel, inte endast en trådlös nätkontakt


“På gränsen” är en kurs i journalistiskt berättande där två skolor möts och arbetar tillsammans för att skapa en tidning. Denna höst blev kursen ett samarbete mellan Ekenäs gymnasium och Närpes gymnasium. Förutom att vi under kursens gång lärde oss om tidningsproduktion, intervjuteknik, layout, kombinationen av bild och text och mycket mera lärde vi också känna en grupp nya människor och fick upptäcka en ny plats i Svenskfinland. För många var detta första besöket i Närpes. Det har varit ett givande samarbete och ett intressant möte över skolgränserna och vi är stolta och nöjda över vårt nummer av “På gränsen”.

Tidningen kan du läsa här.

Ekenäs gymnasium strävar efter att ge en gedigen bred allmänbildning och goda förutsättningar för fortsatta studier. Skolan har specialiserat sig på interkulturell kommunikation, vilket har blivit allt viktigare i dagens samhälle. Tack vare det breda kursutbudet, det stora antalet specialiseringskurser, samt möjligheter till nätstudier och utbytesperioder i andra skolor kan studerande vid Ekenäs gymnasium bygga upp flexibla, individuella studieprogram.

 

                                A 032red

         

   

 

 

 

 

 

 

 

I Ekenäs gymnasium har studerandena möjlighet att läsa både tyska och franska som antingen fortsättningsspråk (B2-språk) eller nybörjarspråk (B3-språk). Möjligheter till studier i mandarinkinesiska, kinesisk kultur och historia erbjuds också, liksom nybörjarkurser i bl.a. italienska, spanska, ryska och estniska – de senare i samarbete med Medborgarinstitutet Raseborg. 

Utöver språkkurser erbjuds intressanta specialiseringskurser i bl.a. arkeologi, biokemi, golf (Green card), islamologi, miljökemi, modern fysik (Cern), praktisk journalistik, navigation, politik, psykologisk forskning, och vattensporter.

Ekenäs gymnasium samarbetar med Raseborgs Idrottsakademi, och kan på så sätt erbjuda högklassiga och mångsidiga träningsmöjligheter under skoltid för dem som målmedvetet strävar efter att utvecklas som idrottare. För träningen och träningsutvecklingen ansvarar skolans idrottslärare i samarbete med de lokala klubbarna och den personliga tränaren.

Det är också möjligt att läsa finska på tre nivåer: modersmålsinriktad finska, enligt A- eller B-lärokursen i finska.

Ekenäs gymnasium är ett daggymnasium med ca 200 heltidsstuderande samt ämnesstuderande. Läsåret är indelat i fem perioder, och lektionerna i 75 eller 90 minuter.

Fester, traditioner och skolans många internationella kontakter ger de studerande en möjlighet att utveckla en sund självkänsla, förståelse för andra kulturer och framför allt social kompetens.

Allt detta bidrar till god stämning och hög trivselfaktor som Ekenäs gymnasium sedan länge är känt för.

Ekenäs gymnasium - en bra grund för framtiden!

Läs vår skoltidning! Den sammanställs regelbundet av studerande vid EG.
   
 Nummer 1  Nummer 2
Nummer 3 Nummer 4
   
Nummer 5 Nummer 6

Like it? Share it!