Svartå skola

  Askersvägen 37

  10360 SVARTÅ

  telefon till rektor 019-2893730

 

Svartå skola är en trelärarskola och hör till Raseborgs skolväsende. Svartå ligger 15 km norr om Karis och 75 km från Helsingfors. Skolan ligger alltså centralt!

I Svartå finns det både svensk- och finskspråkig befolkning. De svenskspråkiga utgör nästan hälften av befolkningen på totalt ungefär 1000 personer. Vi har nära samarbete med den finskspråkiga skolan i byn i form av exempelvis gemensamma idrottstävlingar och elevutbyten.

Många har besökt ortens sevärdhet Svartå slott, som är uppfört i slutet av 1700-talet och ligger vackert vid Svartån. Historien går dock längre tillbaka än så. Det finns tecken på att det bott människor i Svartå redan för 8000 år sedan och på 1300-talet fanns det ett organiserat samhälle. Gustav Vasa grundade ett järnbruk vid ån 1560 som var verksamt ända fram till 1901. Den vackra bruksmiljön är väl värd ett besök!

 

 

Like it? Share it!